Rechtswinkel Goeree-Overflakkee

Locaties in Middelharnis, Oude-Tonge & Numansdorp

Veelgestelde vragen

Op deze pagina kunt u  berichten vinden met een antwoord op de door u aan ons meest gestelde vragen. Zijn er vragen waar u nog geen antwoord op kunt vinden? Laat het ons dan gerust weten!

Hoe gaat de Rechtswinkel met privacy om?

10-12-2018
Door: Yoeri Snoep

Eerder vertelde Sam al dat de rechtswinkel uw privacy waarborgt wanneer u een spreekuur bezoekt. In deze post zal ik ingaan op hoe de rechtswinkel dit dan precies doet. 
Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming is werking in getreden staat privacy weer hoog op de agenda, zo ook bij de rechtswinkel. Wanneer u ons mailt, belt of een spreekuur bezoekt, verwerken wij hiervoor persoonsgegevens van u. Dit gaat om uw contactgegevens en eventueel een korte indicatie van ons advies. Deze gegevens worden bewaard om een gedegen administratie te voeren en, mocht dit nodig zijn voor een nieuw advies, om bij een later advies te kunnen raadplegen. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar. 
Mocht u inzage willen krijgen in welke persoonsgegevens we van u verwerken, kunt u dit verzoek altijd mailen naar info@rechtswinkelgo.nl. Ook het verzoek om persoonsgegevens te wijzigen dan wel te verwijderen, kunt u richten aan info@rechtswinkelgo.nl. 

Hopelijk heeft u zo een beter beeld van welke persoonsgegevens de rechtswinkel verwerkt en hoe zij dit doet!


Wie zijn de mensen achter de Rechtswinkel?
3-12-2018
Door: Roman du Pree

Rechtswinkel Goeree-Overflakkee bestaat volledig uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn studenten Rechtsgeleerdheid, van ongeveer 19 tot 24 jaar. Dit betekent dat iedere medewerker van de rechtswinkel in het dagelijks leven ook bezig is met het recht, van de basis van het rechtssysteem tot aan recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving. Om het niveau van de geschreven adviezen te waarborgen dient iedere medewerker het eerste jaar van zijn rechtenstudie afgerond te hebben. Onze medewerkers hebben verschillende redenen om hun taak vrijwillig te vervullen. Zo is het bijvoorbeeld een erg leerzame ervaring die je leert om om te gaan met een grote hoeveelheid aangeleverde informatie waar de juridisch relevante informatie uitgehaald moet worden. Verder geldt het als een pluim op een cv en is het een dankbare taak om te vervullen. We geven immers terug aan de samenleving die onze studies genereus subsidieert en we helpen ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot het recht. Onze medewerkers zullen u graag te woord staan om u  te helpen bij uw juridische vragen!  


Hoe gaat de Rechtswinkel te werk?

26-11-2018
Door: Sam Heijstek

Rechtswinkel Goeree-Overflakkee heeft op vrijdagavond vanaf 19:30 tot 21:00 een inloopspreekuur. Elke week zitten wij op een andere locatie, op onze website kunt u vinden waar en wanneer de spreekuren zijn. Onze locaties zijn: het ‘Diekhuus’ in Middelharnis, het SWO-gebouw in Oude-Tonge en ‘De Voorhof’ in Numansdorp. Mocht u onze hulp nodig hebben, bent u op vrijdagavond vanaf 19:30 van harte welkom op ons inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wanneer u een van onze spreekuren bezoekt, kunt u in de hal van de locatie een wachtruimte vinden. In deze wachtruimte kunt u wachten tot wij u vragen om verder te komen. In de wachtruimte liggen een aantal intake-formulieren, wij vragen de cliënten zo een formulier in te vullen. Op dit formulier dient u uw contactgegevens en een een korte omschrijving van uw zaak in te vullen. Ook vragen wij u of wij uw gegevens eventueel mogen doorgeven aan een advocaat, mochten wij dit nodig achten voor uw zaak. Dit formulier wordt na het afronden van uw zaak door de Rechtswinkel, in het archief bewaard. 
In de wachtruimte kunt u ook een AVG-Verklaring vinden. Via deze verklaring laten wij weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, volgt meer informatie in een andere blog. U kunt deze AVG-verklaring inzien en weer terugleggen voor de volgende cliënten om te lezen.

Als u aan de beurt bent, zullen wij u vragen verder te komen. Bij de bespreking van uw zaak zult u altijd twee medewerkers van de Rechtswinkel aantreffen. Zij gaan samen met u in gesprek. Tijdens dit gesprek geven we aan u de mogelijkheid om uw verhaal te doen. De medewerkers zullen vervolgens door middel van vragen proberen om een zo duidelijk mogelijk beeld van de zaak te krijgen. Voor de medewerkers is het fijn als u voor uzelf en voor ons duidelijk kunt aangeven op welke vraag/vragen u een antwoord wenst te krijgen. Tijdens het inloopspreekuur kunnen wij u geen antwoorden geven. Wanneer u en de medewerkers over alle benodigde informatie beschikken, is het gesprek afgelopen. Na dit gesprek hebben onze medewerkers twee weken de tijd om uw advies op te stellen. Heeft u een urgente zaak, kunnen wij uw zaak met spoed behandelen. In dit advies zullen zij uw vragen zo goed en helder mogelijk proberen te beantwoorden. Wanneer wij denken dat het voor uw zaak nodig kan zijn om een advocaat in te schakelen, kunnen wij u verwijzen naar een van onze sponsoren met de expertise die voor uw zaak belangrijk kan zijn.  U krijgt ons advies in beginsel via e-mail toegestuurd, tenzij u ons verzoekt om het per post te versturen. Mocht het niet lukken om binnen twee weken uw advies te versturen, dan krijgt u van ons een bericht dat het helaas iets langer duurt dan verwacht. Mocht u naar aanleiding van het advies nog vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mail of telefoon en proberen wij u verder te helpen. Het kan ook zijn dat de gestelde vragen van dien moeilijke aard zijn, dat we u verzoeken om nogmaals naar spreekuur te komen.

Dit is hoe de Rechtswinkel Goeree-Overflakkee te werk gaat en wat u kunt verwachten als u een spreekuur bij ons bezoekt. 


Wat is de Rechtswinkel?

16-11-2018
Door: Lucia Mijs

 In 2007 is de Stichting Rechtswinkel Goeree-Overflakkee opgericht. Stichtingen worden opgericht om een bepaald doel te verwezenlijken. Het doel van de Rechtswinkel is om mensen uit Goeree-Overflakkee en omstreken juridisch advies te geven. De medewerkers van de Rechtswinkel vinden dat iedereen recht heeft om advies in te winnen over de juridische positie, ongeacht zijn of haar financiële middelen. Aan het verkrijgen van advies zijn daarom geen kosten verbonden. Daarnaast geven wij juridisch advies over alle rechtsgebieden. Het maakt daarom niet uit of u een vraag heeft over het arbeidsrecht, personen- en familierecht, ondernemingsrecht of een ander rechtsgebied. In alle gevallen zullen wij proberen uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden met de kennis die wij in huis hebben.