GIFTEN


De Rechtswinkel is afhankelijk van giften. Een vrijwillige bijdrage aan de middelen van de stichting wordt gewaardeerd. Ons rekeningnummer is:

NL 02 RABO 0115 1741 33 t.n.v. Stichting Rechtswinkel Goeree-Overflakkee.


Wilt u ons steunen door middel van een periodieke gift? Neem dan contact met ons op via info@rechtswinkelgo.nl of het contactformulier. We bespreken dan samen de mogelijkheden.


De Rechtswinkel is een ANBI. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat wij ons nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Een ANBI heeft een publicatieplicht. Daarom kunt u diverse gegevens over ons vinden op onze pagina 'ANBI'.

Indien u een gift doet aan een ANBI, kunt u deze gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er zijn verschillen tussen een gewone gift en een periodieke gift.

Gewone gift


Een gewone gift (geen contante donatie) is aftrekbaar vanaf een minimumbedrag. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen bestaat uit het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Daarnaast geldt ook een maximum: u mag niet meer aftrekken dan 10% van uw drempelinkomen. U hoeft het drempelbedrag niet in één keer te schenken. Het drempelbedrag geldt voor het hele jaar: u kunt dus kleine donaties doen aan meerdere ANBI's, zolang het totaalbedrag maar boven het drempelbedrag komt.

Periodieke gift


Een periodieke gift is een gift die u verplicht bent om te doen. U wordt bijvoorbeeld verplicht om jaarlijks een bepaald bedrag aan een ANBI te betalen. Deze bedragen moet u minimaal 5 jaar achter elkaar overmaken naar dezelfde instelling. Daarnaast moet de periodieke gift zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Voor een periodieke gift geldt geen drempelbedrag. Deze donatie is dus in zijn geheel aftrekbaar, zolang u aan de voorwaarden voldoet.

unsplash