Het naamrecht

Het naamrecht wordt gezien als een recht dat toekomt aan een kind, om vanaf de geboorte een naam te krijgen. Dit recht staat in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en is in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opgenomen. In de Nederlandse wetgeving staat dit recht ook nog opgenomen in het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek. De regeling met betrekking tot het registeren van voor- en achternamen kan verschillen. Voor de achternaam kunnen namelijk afwijkende regels gelden. De familieband is hier doorslaggevend voor.

Lees deze blog

Partneralimentatie, nieuwe regels per 1 januari 2020

Echtgenoten en geregistreerde partners zijn onderhoudsplichtig. Dat betekent dat u verplicht bent voor elkaar te zorgen, ook financieel. Na het beëindigen van uw relatie blijft de onderhoudsplicht voor uw ex-partner bestaan. U heeft recht op alimentatie van uw partner indien u getrouwd of geregistreerd partner bent geweest én uw ex-partner een hoger inkomen heeft.

Lees deze blog

De omgangregeling: hoe komt deze tot stand?

Een echtscheiding is al vervelend genoeg, vooral als daar kinderen bij betrokken zijn. Indien dit het geval is, moet u een omgangsregeling treffen. Als ouder heb je recht op omgang met je kinderen. En kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Om dit goed te regelen is het van belang dat er een omgangsregeling wordt opgesteld. In een omgangsregeling, ook wel bekend als bezoekregeling, staan alle afspraken die jullie maken over de omgang met jullie (kind)eren.Het is een verzameling afspraken over wanneer en hoe vaak de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zijn.Belangrijk om te vermelden is dat er geen concrete omgangsregeling bestaat. Iedere situatie is anders. Een omgangsregeling is passend als de ouders en de kinderen tevreden zijn.

Lees deze blog

Een voogd benoemen voor uw kinderen

Wat gebeurt er met mijn kinderen na mijn overlijden? Kan en moet ik vastleggen wie de voogdij krijgt? Wat gebeurt er als ik niets doe? Met deze vragen bestookten mijn ouders mij een aantal weken geleden. Deze vragen kunnen voor u ook relevant worden. De antwoorden hierop zet ik in deze blog uiteen.

Lees deze blog