De Rechtswinkel werkt samen met diverse organisaties. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Samenwerkingen Rechtswinkel Goeree-Overflakkee

Eerste Rechtshulp


Eersterechtshulp.nl is in 2012 opgericht met de doelstelling iedereen de mogelijkheid te bieden gratis een advocaat, mediator of bewindvoerder te raadplegen.

Bedrijven of particulieren die ten onrechte een verkeersboete hebben ontvangen kunnen op de website van Eersterechtshulp.nl daartegen gratis in bezwaar gaan. Daarnaast biedt Eersterechtshulp.nl personen die ten onrechte in voorlopige hechtenis hebben verbleven op een politiebureau en/of huis van bewaring de mogelijkheid om gratis een schadevergoeding aan te vragen ter compensatie. Alleen voor het opstellen van een verzetschrift tegen een strafbeschikking wordt (om de kosten te dekken) €10 in rekening gebracht.

Inmiddels is Eersterechtshulp.nl uitgegroeid tot één van de grootste juridische hulpplatforms van Nederland. Met dank aan vrijwilligers (waaronder oud-rechters), (pro deo) advocaten, mediators, bewindvoerders, rechtswinkels en online samenwerkingspartners kan alle hulp gratis of (in geval van verzet tegen een strafbeschikking) voor een kostendekkende prijs worden aangeboden.

SchuldHulpMaatje GO


SchuldHulpMaatje biedt gratis en betrouwbare hulp bij geldzorgen en schulden. Voor de inwoners van Goeree Overflakkee zijn nu getrainde maatjes beschikbaar om mensen met financiële problemen te helpen. Niet door het geven van geld, maar door naast de mensen te gaan staan en oplossingen te zoeken. Speciaal opgeleide vrijwilligers (maatjes) maken samen met de hulpvrager een plan om uit de schulden te komen.


Zoekt u hulp bij uw geldzaken? Neem dan contact op door middel van het contactformulier (klik op de knop onderaan deze tekst). Vervolgens zal een coördinator contact met u opnemen, waarna u een Maatje toegewezen krijgt die bij u past. Samen met uw Maatje gaat u aan de slag om uw geldzaken weer op orde te krijgen.

Vereniging van Rechtswinkels

Rechtswinkel Goeree-Overflakkee is aangesloten bij de Vereniging van Rechtswinkels. Hierdoor hebben onze medewerkers toegang tot verschillende trainingen om hun deskundigheid en vaardigheden te verbreden. Daarnaast biedt de vereniging ondersteunende middelen voor rechtswinkels om dienstverlening te optimaliseren. Zo wordt de kwaliteit van de Rechtswinkel nog meer gewaarborgd.


De Nederlandse Vereniging voor Rechtswinkels is een landelijk initiatief vanuit de Amsterdam Law Hub van de Universiteit van Amsterdam en opgericht dankzij financiering van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Stichting Allemansrecht. Het doel van de NVR is om rechtswinkels en soortgelijke organisaties te verenigen om zo onder andere de professionalisering van de dienstverlening te stimuleren.