Toeslagen: alles wat u erover moet weten

De meeste mensen vragen ze aan, en kijken er daarna niet meer naar om: de toeslagen. Maar wist u dat uw toetsingsinkomen en vermogen niet automatisch aan het begin van het jaar wordt aangepast aan uw huidige situatie? Als aan het eind van het jaar blijkt dat uw inkomen of vermogen drastisch veranderd is en u geen recht meer heeft op toeslagen, moet u wat u teveel heeft gekregen terugbetalen. Daarom is het nuttig te weten welke toeslagen er zijn, wat de criteria zijn, hoe u uw gegevens aanpast en wat u van de Belastingdienst hierin kunt verwachten. Dit wordt in deze blog voor u uiteengezet.

Lees deze blog

Box 3 vermogensrendements-heffing blijkt in strijd met mensenrechten

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting kan leiden tot een schending van artikel 1 Eerste Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EP EVRM) in samenhang met artikel 14 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM). Veel mensen hadden massaal bezwaar ingediend tegen de aanslagen inkomstenbelasting van 2017 en 2018. De rechtbank en het hof oordeelden (gedeeltelijk) in hun nadeel. Vlak voor kerst oordeelde de Hoge Raad toch anders. In deze blog leest u wat de vermogensrendementsheffing van box 3 inhoudt en wat de uitspraak van de Hoge Raad eventueel voor u kan betekenen.

Lees deze blog