Uw ongenoegen uiten over plannen van de gemeente: de zienswijze

In de komende jaren zullen er in Nederland veel nieuwe woonwijken verschijnen om voor genoeg huizen voor iedereen te zorgen. Maar wat nu als door een nieuwe woonwijk uw uitzicht vanuit het keukenraam wordt verpest? Wellicht wilt u dan vóórdat het plan definitief vastligt al uw ongenoegen uiten over de bouwplannen. De gemeente zal een ontwerpbesluit ter inzage leggen, en hierover publiceren in bijvoorbeeld een plaatselijke krant of via internet, zodat u weet dat er een voornemen is om de woonwijk te gaan bouwen. U kunt daarop een zienswijze indienen bij de gemeente, waarin u aangeeft wat u van de plannen vindt. In deze blog leest u aan de hand van vier vragen meer over hoe dit precies werkt!

Lees deze blog

Vergunningvrij bouwen onder de nieuwe Omgevingswet

We hebben er lang op moeten wachten, maar dan heb je ook wat. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft Nederland een belangrijke stap gezet in het herzien van het juridische kader voor de leefomgeving. In deze context is vergunningvrij bouwen een belangrijk onderwerp geworden, waardoor burgers en bedrijven meer vrijheid hebben om bepaalde bouwwerken zonder vergunning te realiseren.

Lees deze blog