Inlogtijd is óók werktijd!


Leonie de Vos, 1 juni 2023


Misschien heeft u het langs zien komen in het nieuws: callcenter Teleperformance in Zoetermeer moet bijna 3000 euro aan achterstallig loon betalen aan een ex-werknemer. De reden? De werknemer moest jarenlang steeds tien minuten vóór aanvang van de dienst aanwezig zijn om alvast in te loggen. Die tijd, zo bevestigt het Gerechtshof in Den Haag, is óók werktijd.


De uitspraak

De werknemer kreeg vorig jaar al gelijk van de kantonrechter in Den Haag. Teleperformance stelde dat werknemers deze tien minuten niet werken, maar enkel ‘aanwezig zijn zodat tijdig met de arbeid begonnen kan worden’. De kantonrechter was het daar niet mee eens. Ook het Gerechtshof stelt de werknemer in het gelijk.


Wat betekent dit voor u?

De rechter heeft geoordeeld dat, omdat de werknemer verplicht was 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn op zijn werk, hij ook recht had op loon voor deze 10 minuten. “Dat Teleperformance dit niet controleert en dat geen sanctie volgt als de werknemer zich één of enkele minuten te laat meldt, doet hieraan niet af”, zo luidt het vonnis. Het is niet relevant hoeveel tijd het opstarten en inloggen daadwerkelijk duurt, het gaat enkel om de verplichting om vóór aanvang van de dienst aanwezig te zijn.


Het verplicht eerder aanwezig zijn komt ook vaak voor in branches als de zorg, detailhandel en productie. De kans is dus groot dat uw werkgever dit ook van u vraagt. Op grond van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek heeft een werknemer recht op loon voor het werk dat hij of zij heeft gedaan. Hoewel soms niet per definitie gewerkt wordt, is de aanwezigheid in opdracht van de werkgever en valt deze tijd daarmee onder het begrip arbeid in de zin van het hiervoor genoemde artikel. Bent u voor of na uw dienst aanwezig op uw werk in opdracht van uw werkgever? Dan heeft u daarvoor dus recht op loon.


Wat als uw werkgever uw extra tijd niet uitbetaald?

Uw werkgever is dus verplicht uw extra aanwezigheid uit te betalen, als hij hier zelf opdracht toe geeft. U kunt daarom een vordering indienen tot uitbetaling van achterstallig loon. Daarnaast heeft de rechter in een andere uitspraak bepaald dat indien de werkgever geen loon betaalt voor de extra aanwezigheid, hij er ook geen consequenties aan kan verbinden als de werknemer zich niet aan de regel houdt.In deze uitspraak ging het om een werkneemster die op staande voet ontslagen was, omdat zij niet 10 minuten voor aanvang van haar dienst aanwezig was. De rechter oordeelde dat het ontslag niet geldig was, omdat de werkgever de extra aanwezigheid niet uitbetaalde. Als de werkgever werkelijk van mening was dat de aanwezigheid voor aanvang van de dienst essentieel is, dan had de werkgever ook moeten betalen voor die extra tijd.


Kortom, als u eerder of langer aanwezig moet zijn van uw werkgever, dan heeft u recht op uitbetaling van die extra tijd. Heeft uw werkgever dit niet gedaan en heeft u hulp nodig bij het vorderen van het loon? Wij helpen u graag verder! Komt u gerust naar een van onze spreekuren.